Grundad 1939

Sillre m.o.

Hem & Samhälle


Är en politiskt och religiöst obunden förening.
Vi har till år 2004 tillhört Västernorrlands Länsförbund
samt Riksförbundet Hem & Samhälle

Aktuellt

Tillbakablick

Historik

 

Vår viktigaste uppgift är att skapa gemenskap och trivsel för våra medlemmar.Vill vi ”lägga oss i”, det vi anser inte är bra för oss, tar vi direktkontakt med vår kommun, landsting eller länsstyrelsen. Föreningen har möten första måndagen  i månaden mellan September och Maj, vi alternerar mellan Sockenstugan, Västanå bygdegård och hemmen. Förutom dagordningen så har vi besök för att förkovra oss eller bara ha roligt. Gemenskapen för ortens kvinnor är viktig. Bara att veta om att det finns någon att tala med är guld värt. Viktigast är vi för dem som inte har sina rötter här på orten.